Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Δ.ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ:«Όχι» σε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων έναντι χρεών

«Όχι» σε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων έναντι χρεών λένε 62 γαλάζιοι βουλευτές με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Πρέβεζας Δ. Τσουμάνης. Πρόκειται για διάταξη νόμου (4254/2014) όπου δίνεται η δυνατότητα στα ασφαλιστικά ταμεία να παρακρατούν οφειλές των ασφαλισμένων από τυχόν επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως πληρωμές που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τους φορείς του. Οι βουλευτές αναφέρονται σε εγκύκλιο που εστάλη από το υπουργείο Εργασίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την οποία στις πληρωμές αυτές περιλαμβάνονται και οι άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και υπογραμμίζουν ότι έχει γίνει διασταλτική ερμηνεία του νόμου, την οποία δεν έχουν εγκρίνει. Οι υπουργοί στους οποίους απευθύνεται η ερώτηση καλούνται να
απαντήσουν αν θα αναστείλουν την εφαρμογή της διάταξης ειδικά σε ότι αφορά τις οφειλές ασφαλισμένων προς τον ΟΓΑ μέχρι την ψήφιση και ενεργοποίηση όλων των ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αν θα αποσυρθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος προκειμένου να αντικατασταθεί από νέα στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι οποιαδήποτε παρακράτηση από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να γίνεται με γραπτή συγκατάθεση του δικαιούχου.