Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ:Σημαντική παρέμβαση για τα σκάφη, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Ξεκίνησε η τοποθέτηση καταρχήν τεσσάρων μηχανημάτων (pillars) αυτόματης διάθεσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε τουριστικά σκάφη μέσω προπληρωμένων καρτών, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Πρέβεζας. Όπως τονίζει η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παρθενία Καζάκου η τοποθέτηση των μηχανημάτων αυτών αφενός θα διευκολύνει τους ιδιοκτήτες των σκαφών, οι οποίοι θα μπορούν να προμηθεύονται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις ανάγκες τους ρεύμα και νερό, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται και τα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Στους στόχους του φορέα είναι η τοποθέτηση και άλλων θέσεων pillars προκειμένου να εξυπηρετηθεί ολόκληρη η παραλία.