Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Απολύουν 40 εργαζόμενους ΑμεΑ από την ΔΕΥΑΙ

Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Με επιστολή της στον δήμαρχο Θωμά Μπέγκα και τους δημοτικούς συμβούλους Ιωαννίνων η εθνική συνομοσπονδία ατόμων με ειδικές ανάγκες - ΕΣΑμεΑ, παρεμβαίνει για το ζήτημα της εργασίας ατόμων με αναπηρία στη Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΥΑΙ.Η ομοσπονδία ζητά τη στήριξη εργαζομένων με ποσοστά αναπηρία και συγκεκριμένα αναφέρει ότι: "Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννίνων προέβη σε μια απόφαση, μέσω της οποίας θα παραμείνουν στην εργασία τους 25 άτομα με αναπηρία που έχουν εργαστεί επί τέσσερα έτη μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, γνωστά ως 3+1, και των οποίων η σύμβαση μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος έληξε αυτές τις ημέρες.Η απόφαση θα μπορούσε να θεωρηθεί άκρως θετική εάν το ίδιο συνέβαινε για άλλους 40 εργαζόμενους που είναι άτομα με αναπηρία και είχαν προσληφθεί μέσω του ίδιου προγράμματος, προσφέροντας επί 4 συναπτά την εργασία τους στο ίδιο αντικείμενο. Το μοναδικό κριτήριο για αυτές τις δύο αντίθετες αποφάσεις ήταν το ποσοστό αναπηρίας των
εργαζομένων".Συνεχίζοντας η ΕΣΑμεΑ, επισημαίνει: "Όμως τα προγράμματα του ΟΑΕΔ με τα οποία προσλήφθηκαν εξαρχής οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αποτελούσαν κίνητρο προς τους εργοδότες για την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία με την προοπτική της διατήρησης των θέσεων εργασίας τους μετά τη λήψη των προγραμμάτων. Άλλωστε κανένας εργαζόμενος με αναπηρία ή όχι δεν προσλαμβάνεται με την προοπτική της απόλυσης.Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της οποίας ανανεώνονται μόνο οι συμβάσεις των εργαζομένων ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους ανέρχεται στο 67% και άνω, αγνοούνται οι ανάγκες των εργαζομένων που το ποσοστό αναπηρίας τους είναι κάτω του 67%, παρόλο που το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία εντάσσει στις ρυθμίσεις του τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.Η ΕΣΑμεΑ αναμένει την εξεύρεση άμεσης και δόκιμης λύση για να μην βρεθούν στο δρόμο 40 εργαζόμενοι με αναπηρία που εργάζονται 4 χρόνια στις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Ιωαννίνων".