Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher 2014 για ανέργους νέους από 18 έως 24 ετών

Επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ στο  τηλέφωνο 26510-78135

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα Voucher 2014 για ανέργους νέους από 25 έως 29 ετών και από 18 έως 24 ετών
Οι αντίστοιχες προκηρύξεις του Υπουργείου Εργασίας ορίζουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων νέων:
- Την 20/09/2014 για ηλικίες 18 έως 24 ετών
Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για ανέργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.
Ωφελούμενοι
- Για την περιφέρεια Ηπείρου ο αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται σε:
· 480 νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών(120 πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 360 απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Αντικείμενο δράσης
Σύμφωνα με τις προκηρύξεις, τα προγράμματα Voucher2014 περιλαμβάνουν:

- Θεωρητική κατάρτιση
· 18 έως 24 ετών: 80 ώρες(ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 120 ώρες(Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας)
- Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα
· 18 έως 24 ετών: 420 ώρες(ΑΕΙ/ΤΕΙ) και 380(Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
- Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης
- Ασφαλιστική κάλυψη(στο ΙΚΑ) έναντι ασθένειας
- Επιχορήγηση των επιχειρήσεων για πρόσληψη των ωφελούμενων μετά την πρακτική
Εκπαιδευτικό Επίδομα
Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα άνεργοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα:
- 18 έως 24 ετών:
· Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ: 2.410€(480€ θεωρητική κατάρτιση και 1.930€ πρακτική άσκηση)
· Απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας: 2.240€(720€ θεωρητική κατάρτιση και 1520€ πρακτική άσκηση)
Μοριοδότηση
18 έως 24 ετών
Τα κριτήρια μοριοδότησης σχετίζονται με:
- Την διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας(μέχρι 20 μόρια)
- Το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα(μέχρι 15 μόρια)
- Τη συμμετοχή σε προηγούμενο πρόγραμμα Voucher(15 μόρια για όσους δεν συμμετείχαν σε προηγούμενα Voucher)
- Το εκπαιδευτικό επίπεδο(10 μόρια για τους απόφοιτους υποχρεωτικής και 5 μόρια για τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας)
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν:
- Δελτίο ταυτότητας
- Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
- Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2014(ατομικό ή οικογενειακό)
- Τίτλο σπουδών
Εμάς εμπιστεύτηκαν οι νέοι στα προγράμματα Voucher 2013:
4 στους 10 νέους επιλέγουν εμάς!!!