Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αυτόνομα μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ Ηπείρου από τον Ιανουάριο του 2015

Αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα θα μπορούν να διοργανώνουν από τον Ιανουάριο του 2015 τα ΤΕΙ και οι ομότιμοι καθηγητές τους θα μπορούν να διδάξουν.Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, σε συνάντηση που είχε με τους προέδρους των ΤΕΙ τόνισε ότι:Από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στα ανώτατα Ιδρύματα τον Δεκέμβριο, θα καταργηθεί με νόμο η αρμοδιότητα του υπουργού να εγκρίνει μεταπτυχιακά προγράμματα και θα περάσει η αρμοδιότητα αυτή μόνο στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.Οι ομότιμοι καθηγητές να μπορούν να συμμετέχουν στο διδακτικό έργο, καθώς η έλλειψη προσλήψεων έχει δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία των

ανωτάτων Ιδρυμάτων. Έτσι, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα μπορούν να αναθέτουν μαθήματα και σε ομότιμους καθηγητές.Από την πλευρά τους οι πρόεδροι των ΤΕΙ ζήτησαν την πρόσληψη βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, να μπορούν να διοργανώνουν χωρίς τη συνεργασία πανεπιστημίων και διδακτορικά, και ζήτησαν επιπλέον οικονομική ενίσχυση, ειδικά για όσους υποδεχτούν πολλές μετεγγραφές.Ο υπουργός Παιδείας θα δώσει το «παρών» με προτάσεις και στη συνάντηση των πρυτάνεων ΑΕΙ που θα γίνει το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της χώρας.