Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά από 10 χρόνια απραξίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει να αρχίσουν τα έργα της Σιδηροδρομικής Εγνατίας

Η γραμμή που θα ενώνει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με την Κοζάνη, είναι έργο δύσκολο και δαπανηρό, με 20 τούνελ!!!


Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια απραξίας η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει να αρχίσουν τα έργα των σιδηροδρομικών συνδέσεων με κύριο έργο την ολοκλήρωση της Σιδηροδρομικής Εγνατίας, διαθέτοντας χρηματοδότηση άνω των 600 εκατ €! Τα έργα αυτά είχαν ενταχθεί σαν έργα προτεραιότητας στα διευρωπαϊκά δίκτυα ήδη από τον Μάρτιο του 2003! Η Ήπειρος δεν έχει σιδηρόδρομο, η μορφολογία του εδάφους είναι ορεινή και την χωρίζει η Πίνδος με την υπόλοιπη χώρα. Το 4ο Motorway of the Sea φιλοδοξεί να ενώσει την πολυμορφική, multimodal, μεταφορά, από/και προς την Αδριατική περιοχή στην Αιγαιακή, επειγόντως. Η κίνηση του λιμένος Ηγουμενίτσας αυξάνεται συνεχώς με τη λειτουργία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ. Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απαιτείται να συνδεθεί με την Σ/Γ ΠΑΘΕ και τη γραμμή Θεσ/νίκη-Πύθιο, για να λειτουργήσει το 4ο MΟS, άλλως η σύνδεση της Ευρώπης θα είναι ανέφικτη.Δεν θα εξυπηρετεί το όλο νέο σύστημα, έστω και αν η σιδηροδρομική ΠΑΘΕ συνεχίσει μέσω του by-pass του άξονος Χ, Athens–Sofia–Budapest–Wien-Praha-Nürnberg/Dresden, ή επανέλθει στην παλιά γραμμή της τέως Γιουγκοσλαβίας IV, βραχύτερης κατά 330 Χλμ, ακόμα και αν αναβαθμισθεί η σημερινή Μακεδονική γραμμή, εφόσον δεν συνδεθεί η Ηγουμενίτσα με τους δύο άξονες. Η οριζόντια Σ/Γ δεν θα είναι ΕΓΝΑΤΙΑ, αν μείνει κουτσουρεμένη.Η γραμμή, μήκους 250 Χλμ που θα ενώνει το λιμάνι της

Ηγουμενίτσας, με την Κοζάνη, είναι έργο δύσκολο και δαπανηρό, με 20 τούνελ 50 Χλμ, και γέφυρες συνολικά 1,000 μ. Και αν θελήσουμε αναλογιστικά να εκτιμήσουμε πόσος χρόνος θα χρειασθεί,, όταν για 17 Χλμ Πειραιά-Θρυάσιου χρειάστηκαν 20 χρόνια, Ε! τότε…….