Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Σημαντική ρύπανση από την αγροτική δραστηριότητα,στα υπόγεια υδάτινα συστήματα της Ηπείρου!!!

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Ηπείρου και αφορούν τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020 .Στις 345 σελίδες της, υπάρχει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα φαινόμενα ρύπανσης στα υπόγεια υδάτινα συστήματα της Ηπείρου όπου διαπιστώνεται σημαντική ρύπανση από την αγροτική δραστηριότητα. Σε ότι αφορά το υπόγειο σύστημα της Χερσονήσου Πρέβεζας παρουσιάζεται εκτεταμένη ρύπανση από νιτρικά καθώς και υφαλμύρωση, ενώ αντίστοιχα προβλήματα ρύπανσης από νιτρικά σημειώνεται τόσο στον Λούρο όσο και την Πάργα. Στο υδάτινο σύστημα του Ζαλόγγου τέλος δεν παρατηρείται καμία ρύπανση.