Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στον Πρωθυπουργό,για τις εξωπραγματικές χρεώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας και πρόεδρο της Κυβέρνησης κ.Αντώνη Σαμαρά, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Γιάννης Μήτσης,μεταφέρει τις διαμαρτυρίες της επιχειρηματικής κοινότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ως Επιμελητήριο Ιωαννίνων που είναι Σύμβουλος της Κυβέρνησης, για τις εξωπραγματικές χρεώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην επιστολή του, ζητά την επέμβαση του Πρωθυπουργού προσωπικά για τον ΕΝΦΙΑ αποσύροντας τα σημειώματα πληρωμής του φόρου που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, ώστε να εκδοθούν νέα μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού του φόρου αφού προηγηθεί η Υπουργική Απόφαση και διορθωθούν τα λάθη, εάν δε αυτό δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον να μετατεθεί η πρώτη δόση για
30/9/2014 με παράλληλη αύξηση των δόσεων σε δώδεκα (12), ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα της διόρθωσης των λαθών με την αναμενόμενη έκδοση των εκκαθαριστικών υπολογισμού του φόρου και της Υπουργικής Απόφασης διορθώσεων-αλλαγών. Με τις προτεινόμενες λύσεις το κράτος θα εισπράξει περισσότερους φόρους, διότι θα υπάρξει Φορολογική Δικαιοσύνη – Αποκατάσταση Σχέσεων Εμπιστοσύνης Κράτους-Πολιτών.