Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Νυστέρι από τον Σεπτέμβριο στις δαπάνες της Περιφέρειας

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ-ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: "Ούτε ένα ευρώ έλλειμμα μέσα στο 2015"

Ο νόμος 4270/2014 επιβάλει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς για δήμους και περιφέρειες και σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, η Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να βρει από το... πουθενά χρήματα για να καλύψει βασικές λειτουργικές δαπάνες της, αφού όπως διεμήνυσαν οι δύο υπουργοί, μέσα στο 2015 δεν θα πρέπει να υπάρχει έλλειμμα στα ταμεία της περιφέρειας ούτε... ένα ευρώ! Η Περιφέρεια Ηπείρου για το 2015 θα έχει αυξημένες δαπάνες κατά 73,36% μόνο για οδικά έργα και λιγότερους πόρους σε όλα τα άλλα επίπεδα με χαρακτηριστική περίπτωση τον τομέα της μεταφοράς των μαθητών, όπου θα υπάρχει μικρότερο κονδύλιο κατά 6,25%! Στην απόφαση δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Και φέτος δίδεται η εντολή για περιορισμό των δαπανών υπερωριών αλλά και λειτουργικών δαπανών για φως, νερό, τηλέφωνο όπως κάθε χρόνο γίνεται σε υπουργεία και επιχορηγούμενους φορείς. Από την άλλη, στο μέτωπο των επενδύσεων, το ξεμπλοκάρισμα των
οδικών αξόνων, το νέο ΕΣΠΑ και η βούληση της κυβέρνησης να δώσει ανάσα στην οικονομία μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων, αυξάνει τη στρόφιγγα των επιχορηγήσεων προς τις περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται από την Περιφέρεια Ηπείρου να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες οι δαπάνες: 1) Υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, 2) Υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή – διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό- εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεων, εκδόσεις λευκωμάτων, ενισχύσεις συλλόγων κ.λ.π. και 3) Τυχόν πρόβλεψης πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου, γίνεται εφόσον υφίσταται σχετική για αυτό το σκοπό έγκριση, ενώ θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογημένες και να βεβαιώνεται η δυνατότητα της οικείας περιφέρειας να ανταποκριθεί στη μισθοδοσία του προσωπικού της χωρίς την παρεμπόδιση άλλων λειτουργιών- δραστηριοτήτων της.