Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΣΥΡΙΖΑ:Οι δράσεις για τον Αώο στην Βοβούσα και τον Αμάραντο στην Κόνιτσα, δείχνουν το δρόμο

Αναπτυξιακά στρεβλή, οικονομικά ατελέσφορη, περιβαλλοντικά καταστροφική, κοινωνικά  ανάλγητη δηλ. καθολικά επιζήμια για την κοινωνία , την φύση και την οικονομία της  περιοχής αλλά προσοδοφόρα για τα ιδιωτικά εργολαβικά συμφέροντα, για τις ιδιωτικές  εταιρίες εκμετάλλευσης της ενέργειας και για τις ιδιωτικές εταιρίες εμφιάλωσης της  περιοχής μας.  Αυτή είναι η «Αναπτυξιακή Πρόταση» και ο «παραγωγικός σχεδιασμός» για μια  Περιφέρεια η οποία αντί να ενισχύσει το μοντέλο εναλλακτικής ανάπτυξης βασιζόμενη στην  ουσιαστική προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών της πόρων υπέρ των τοπικών  κοινωνιών, επιλέγει την εύκολη λύση που είναι η ληστρική τους εκμετάλλευση που έχει ως  αποτέλεσμα την περιβαλλοντική και κοινωνική υποβάθμιση των ήδη εξουθενωμένων από  την κρίση, τοπικών οικονομιών.  Απέναντι σε αυτή την κατ΄επιλογή καταστροφική πολιτική καλούμε τις τοπικές κοινωνίες,  τους κοινωνικούς φορείς , τους παραγωγούς , τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους  θεσμοθετημένους φορείς προστασίας και διαχείρισης της φύσης μας να μετάσχουν  δυναμικά και να 

στηρίξουν τις κινήσεις διαλόγου και αντίστασης πολιτών και φορέων  ενάντια στους σχεδιασμούς για την εκτροπή των νερών του Αώου ποταμού και για  την μεταφορά των νερών των πηγών Αμάραντου στο λεκανοπέδιο, οι οποίες θα  πραγματοποιηθούν αντίστοιχα σε Βοβούσα και Κόνιτσα το πρώτο δεκαήμερο του  Αυγούστου.  Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, πηγή ζωής και πλούτος ! Δεν είναι και δεν πρέπει να  επιτρέψουμε να γίνει πηγή πλουτισμού για τους λίγους και είδος προς εξαφάνιση στον  τόπο μας !

Γιάννενα 31 Ιουλίου 2014 
Τμήμα Περιβάλλοντος Ν. Ε. Ιωαννίνων