Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Έρχονται 4.000 προσλήψεις στους Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα δημοσιοποιηθούν οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις 4.025 συμβασιούχων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας μέσω ΕΣΠΑ. Οι προκηρύξεις θα αναρτούνται μεμονωμένα από τους δήμους και οι προσληφθέντες θα πιάσουν δουλειά τον Σεπτέμβριο. Πολλές από τις προκηρύξεις θα αφορούν ανανεώσεις των ήδη συμβασιούχων που απασχολήθηκαν το προηγούμενο έτος στους παιδικούς με το πρόγραμμα: "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής". Ήδη πολλοί δήμοι έχουν εγκρίνει στα δημοτικά τους συμβούλια τις προσλήψεις και έχουν στείλει για έγκριση τις προκηρύξεις στο ΑΣΕΠ. Οι ειδικότητες που θα ζητούνται είναι βρεφονηπιοκόμοι, παιδοκόμοι, νηπιαγωγοί, βοηθοί βρεφοκόμοι, μάγειρες, βοηθητικό προσωπικό κουζίνας, καθαριστές, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Οι συμβάσεις που θα υπογράψει το νέο προσωπικό είναι διάρκειας οκτώ και έντεκα μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΕ. Τα βασικά κριτήρια πρόσληψης είναι ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης, ο χρόνος ανεργίας και η οικογενειακή κατάσταση (δηλαδή αν είναι γονέας, πολύτεκνος μοναδικός γονέας ανήλικου τέκνου ή μέλος οικογένειας ΑμεΑ). Σημειώνεται ότι στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υπάρχει βαθμολόγηση κριτηρίων. Έτσι, η προϋπηρεσία μοριοδοτείται (έχει βαρύτητα) 60%, οι σπουδές 25%, η ανεργία 10% και η οικογενειακή κατάσταση 5%. Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: Αίτηση (την οποία προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από τους δήμους, όπου υπάγεται και εδρεύει ο παιδικός σταθμός), φωτοαντίγραφα δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) και τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.