Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Texas A&M των Η.Π.Α και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

O Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Texas A&M, και Διευθυντής του Πειραματικού Σταθμού  των Η.Π.Α (Experiment Station-TEES), Καθηγητής κ. Δημήτριος Λαγούδας, η Αντιπρύτανης και  Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του ίδιου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια Katherine Banks,  καθώς και μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Texas A&M των  Η.Π.Α, επισκέφθηκαν Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα.  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο  Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Texas A&M των Η.Π.Α υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας  μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, την Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη  και συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πειραματικού Σταθμού του  Πανεπιστημίου του Texas A&M και του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών.  Η πρόταση για την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας καλλιεργήθηκε από τον Καθηγητή του  Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του
Π.Ι., κ. Θεόδωρο Ματίκα, κατά τη διεξαγωγή του  Παγκοσμίου Συνεδρίου για Νέες Τεχνολογίες-ως Πρόεδρος- (SPIE NDE Smart Constructions) που  πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια το Μάρτιο 2014 και στο οποίο συμμετείχε ο Αντιπρύτανης  του Πανεπιστημίου Texas A&M, Καθηγητής κ. Δημήτρης Λαγούδας. Στην επικοινωνία που  ακολούθησε, ο Αντιπρύτανης του Ιδρύματός μας, Καθηγητής κ. Λαγαρής συνέβαλε στην  ολοκλήρωση της πρότασης συνεργασίας.  Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο συνεργασίας τα δύο Ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής  επιστημόνων, την εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, την από κοινού επίβλεψη  διδακτορικών διατριβών, την διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων κ.α