Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ - Ζητά Μηχανικούς και Μηχανικούς CAD στα Ιωάννινα και τη Γερμανία

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών. Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία Μηχανολόγους/Αεροναυπηγούς/Πολιτικούς μηχανικούς κατόχους μεταπτυχιακού ή φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση θέματος μεταπτυχιακού. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας. Απαραίτητα Προσόντα: Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας γλώσσας προγραμματισμού, Matlab/Simulink ή Siemens NX, βαθειά γνώση Θερμοδυναμικής, ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και βασική γνώση Γερμανικών. Επίσης, η ΝΙΚΙ ζητά Μηχανολόγους/Αεροναυπηγούς/Πολιτικούς μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με εμπειρία στον σχεδιασμό με προγράμματα CAD. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας. Απαραίτητα Προσόντα: 

Πολύ καλή γνώση του λογισμικού Siemens NX ή άλλου CAD εργαλείου όπως το CATIA V5, ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και βασική γνώση Γερμανικών. Επιθυμητά Προσόντα: Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων, εμπειρία στην προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία και/ή στο macro scripting (Multi Body Analysis, CFD). Για αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά: info@nikitec.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με τη NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, κα Βιβή Ζάψα, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, Τηλ.: +30 26510-85240, Fax: +30 26510 85249,www.nikitec.gr.