Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Η Brink’s Cash & Valuable Services ζητά στα Γιάννενα

Οδηγούς-Συνοδούς χρηματαποστολών και Καταμετρητές

Η Brink’s Cash & Valuable Services, με ηγετική θέση στην Παγκόσμια &Ελληνική αγορά, ζητά για το υποκατάστημα στα Ιωάννινα, Οδηγούς-Συνοδούς χρηματαποστολών και Καταμετρητές. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 1) Κάτοχος Άδειας Εργασίας για Προσωπικό Ασφαλείας (Απαραίτητο), 2) Απολυτήριο Λυκείου, 3) Λευκό Ποινικό Μητρώο και 4) Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες). Η εταιρεία παρέχει πλήρη ή μερική απασχόληση, συνεχή εκπαίδευση, ιδιωτική ασφάλεια ζωής και προοπτική εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: Christos.Nastoulis@brinksinc.com