Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Αυξήθηκαν τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο οι ακάλυπτες επιταγές!!!

Στα 225,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Ιουνίου 2014 οι ακάλυπτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές. Σε σχέση με τα τέλη Μαΐου (199,7 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 25,9 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν τον Ιούνιο στα 180,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα 45,4 εκατ. ευρώ.Τον Ιούνιο 2014 σφραγίσθηκαν 1.625 ακάλυπτες επιταγές αξίας 19,6 εκατ. ευρώ και αποσύρθηκαν ακόμη 4.568 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 6,24 εκατ. ευρώ.Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ανήλθαν σε 11.909 τεμάχια, 50,77% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε 29.459, καταγράφοντας μείωση 21,01% εν συγκρίσει με τα τέλη Ιουνίου 2013.