Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Δύο θέσεις Γεωπόνων ή Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής στην Περιφέρεια Πρέβεζας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) (Τομεαρχών Δακοκτονίας) Π.Ε. Γεωπόνων και Εν ελλείψει Τ.Ε. Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που εδρεύει στο Δήμο Πρέβεζας «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2014». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας–Λ. Ειρήνης 65, Τ.Κ. 48100 – Πρέβεζα, υπόψη κ.Κοτσαρίνη Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 26820-24768). Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη, κάντε κλικ ΕΔΩ