Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Ιωαννίνων

Κατά τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 7-7-2014 για εκλογή Προέδρου, της 14-7-2014 για εκλογή Α’ Αντιπροέδρου, η Σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων έχει ως εξής: Πρόεδρος : Ιωάννης Β. Μήτσης Α’ Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Δημητρίου Β’ Αντιπρόεδρος : Χρυσοστόμου Ευθύμιος Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Αναγνώστου Οικονομικός Επόπτης : Βασίλειος Βασιλείου