Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΤΣΑ: Πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων στο Δήμο Φιλιατών

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 14 Ιουλίου , θα υπάρξει πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στην καθαριότητα οδών και πλατειών, σε όλες τις τοπικές κοινότητες καθώς και στη έδρα του Δήμου Φιλιατών λόγω έλλειψης προσωπικού.Συγκεκριμένα την Παρασκευή 11/7 λήγει η σύμβαση 3 εκ των 6 υπαλλήλων που εργάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων και ενός εργαζόμενου του τμήματος καθαρισμού οδών και πλατειών .Η προγραμματισμένη πρόσληψη 4 νέων συμβασιούχων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού η από 27/6/2014 ένσταση του κ. Σπύρου Παππά και δημοτικών σύμβουλων της μειοψηφίας, κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παγώσει, μεταξύ άλλων και τη σχετική διαδικασία.Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Δημότες να εναποθέτουν στους κάδους όσο το δυνατό λιγότερα οικιακά απορρίμματα.

Ο Αντιδήμαρχος Φιλιατών
Παρασκευάς Βλάχος