Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-07-2014 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β’ τρίμηνο έτους 2014 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.
3. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.
4. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2014, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014.
5. Διόρθωση στο ορθό, στις αριθμ. 12/502/10-04-2014, 17/690/29-05-2014 και 19/811/13-06-2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, του τίτλου του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, από το οποίο χρηματοδοτείται το υποέργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
6. Απόφαση επί της έγκρισης του αποτελέσματος της από 29-04-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 06-05-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση επί της από 12-05-2014 ένστασης του Δημητρίου Φούκα κατά του ως άνω Πρακτικού, βάσει της αριθμ. πρωτ. 72888/623/08-07-2014 γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαγραμμίσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα Παλαιοχωρίου Συρράκου», προϋπολογισμού € 57.000,00 με ΦΠΑ.
9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας στους κόμβους Αυγού, Μουσιωτίτσας, Παντάνασσας», προϋπολογισμού € 52.000,00 με ΦΠΑ.
10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας προς Παντάνασσα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.
11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Πηγάδια – Πλατανούσα και Μονολίθι – Πράμαντα», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού προς Πολύδωρο», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
13. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Ψήνα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
14. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-06-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Λίμνη – Βήσσανη - Κεφαλόβρυσο», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
15. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-07-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Τ.Δ. Βασιλόπουλου», προϋπολογισμού € 16.000,00 με ΦΠΑ.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-07-2014.
17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Μακρίνου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2014.
18. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου Κ/Ξ «Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ. Ο.Ε.» – Ντάφλης Γεώργιος, μέχρι την 30-09-2014.
19. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση αρδευτικού αύλακα στην περιοχή Λίθινου Ζϊτσας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
20. Έγκριση δαπανών για την μετατόπιση τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο έργο της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Τροποποίηση 13ης Επ. Οδού Ν. Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Ζωοδόχος – Γραμμένο – Βαγενήτι – Πολύλοφος – Λύγγος)», που αφορά το Τμήμα στα Πετράλωνα.
21. Έγκριση του Πρακτικού 4/30-06-2014 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ανάδειξης αναδόχου, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού (τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων) για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου».
22. Έγκριση του Πρακτικού 2/25-06-2014 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ιωαννίνων για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2013-2014 και το σχολικό έτος 2014-2015.
23. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Φ200/SN4», προϋπολογισμού € 10.455,00 με ΦΠΑ.
24. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Π.Ε. Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας.
25. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της μεταφοράς αρχείου (πινακίδων – φακέλων), για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
26. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια ανανέωση του πιστοποιητικού ISO του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
27. Έγκριση προμήθειας γεωδαιτικού δορυφορικού δέκτη εντοπισμού θέσης GPS, PLOTER A0+ και αναβάθμιση υφιστάμενων δεκτών GPS, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου.
28. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 7ου αγώνα ράλι σπριντ αυτοκινήτου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
29. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.
30. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατσικάς και έγκριση των σχετικών δαπανών.
31. Έγκριση των Πρακτικών 1/26-06-2014 και 2/04-07-20104 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση, Οικονομική Παρακολούθηση και Οργάνωση συνάντηση στα πλαίσια του έργου Cult.Routes – Cross-border Cultural Routes (Διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές)», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
32. Έγκριση των Πρακτικών Ι/23-05-2014 και ΙΙ/04-07-2014 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου «Σχεδιασμός πλατφόρμας WEB-GIS στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ADRIATIC-ROUTE – Adriatic Route for Thematic Tourism», προϋπολογισμού € 137.000,00 με ΦΠΑ, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC 2007 – 2013.
33. Έγκριση τροποποίησης της από 08-04-2014 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Ε.-Τεχνικές Διαφημιστικές Εργασίες», αναδόχου του έργου «Μειώνω το Ενεργειακό μου Αποτύπωμα – Reduce my Energetic Footprint – Διενέργεια μαθητικού διαγωνισμού με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία» του Άξονα Προτεραιότητας: «06 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».2007-2013.
34. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Βασιλικής Ηγουμενίδου, στο Σεράγεβο, από 14-07-2014 έως 20-07-2014 για την συμμετοχή της σε σεμινάριο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Adriatic Route for Thematic Tourism με ακρωνύμιο “ADRIATIC ROUTE”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ADRIATIC IPA CBC, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
35. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Αλέξανδρου Γέροντα, στo Μπάρι της Ιταλίας, από 14-7-2014 έως 19-7-2014, για τη συμμετοχή του στις 16/7/2014 στο BUILT ON RESULTS CLOSING EVENT του έργου GAIA (GENERALIZED AUTOMATIC EXCHANGE OF PORT INFORMATION AREA) και στις 17/7/2014 στο Technical meeting WP3-WP4 του Έργου pAssengeRs and loGistics information Exchange System με το ακρωνύμιο ARGES στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
36. Έγκριση μετακίνησης του Χριστοδούλου Κων/νου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στην Πάτρα, στις 24 και 25-07-2014 για τη συμμετοχή του, ως συντονιστής της ομάδας εργασίας του έργου, στη συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
38. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου
39. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση)», προϋπολογισμού € 3.700.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 01-07-2014 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
40. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης και περιβάλλοντος χώρου Μονής Σέλτσου» προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ, δεδομένου ότι η από 08-07-2014 δημοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς.
41. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα Ροδαυγή – Σουμέσι, Α’ κλάδος: Ροδαυγή – Κακολάγκαδο)», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», μέχρι την 30-12-2014.
42. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και χειμάρρων ΠΕ Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΝΥΧΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 19-09-2014.
43. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση - επισκευή κεντρικής διώρυγας ΤΟΕΒ Γραμμενίτσας - Βλαχέρνας» προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
44. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
45. Έγκριση κοστολόγησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Άρτας, που εκτελούνται μερικώς (μείωση κόστους) και είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 36/1602/11-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
46. Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού μηχανογράφησης (TABLET PC) του ΚΤΕΟ Άρτας, από την ανάδοχο εταιρεία «COSMOS SYSTEMS AEBE».
47. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων έτους 2014 για τις ανάγκες της Π. Ε. Άρτας.
48. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
49. Έγκριση του από 30-06-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση οδού στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
50. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποχιονισμός – Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου. Υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού από ΚΤΕΟ έως Διασταύρωση 2ης επαρχιακής οδού Μύτικα - Νικόπολης», προϋπολογισμού 80.000,00 με ΦΠΑ
51. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της μουσικής εκδήλωσης «Μουσικά Μαϊστράλια» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
52. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
53. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ραφιών τύπου ντέξιον για την αρχειοθέτηση των φακέλων των Τμημάτων των Δ/νσεων Μεταφορών – Επικοινωνιών και Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, στην εταιρεία «ΣΙΔΗΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ» Σ. ΜΠΟΥΝΤΑΣ-Κ. ΜΠΟΥΝΤΑ Ο.Ε.» και ακύρωση της σχετικής αριθμ. 7/271/10-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
54. Έγκριση δαπάνης για την απεντόμωση κτιρίου και υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας.
55. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 6.765,00 με ΦΠΑ.
56. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη Διορθώσεων Κτηματολογικών στοιχείων Αναδασμού αγροκτημάτων Παραμυθιάς-Καρυωτίου», προεκτιμώμενης αμοιβής € 30.000,00 με ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/06 και συγκρότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
57. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου στην Κοκκινιά με μίσθωση μηχανημάτων», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64827/2366/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/847/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
58. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας δρόμου για πολιτική προστασία στο Τ.Δ. Κορύτιανης», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64823/2365/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/848/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
59. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Μίσθωση μηχανημάτων για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς χειμάρρων στην Π.Ε. Θεσπρωτίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64831/2367/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/849/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
60. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Διάνοιξη δρόμου πυροπροστασίας στην Δ.Κ. Πέρδικας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 64841/2368/18-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 20/850/25-06-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
61. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Καθαρισμό – συντήρηση επαρχιακού δικτύου προς Σαγιάδα – Μαυρομάτι», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 68325/2519/26-06-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 21/895/02-07-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
62. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 73478/2692/10-07-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για άμεση επέμβαση για «Μεταφορές του μηχανήματος έργου ΜΕ-119462 Περιφέρειας Ηπείρου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας».
63. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
64. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας προφορικής δημοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου-αποθήκης, για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης υλικών εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
65. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
66. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (προμήθεια υλικών καθαριότητας, δημοσιεύσεις κλπ).
67. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/11-04-2014, Νο2Α/29-04-2014, Νο2Β/23-05-2014, Νο2Γ/23-06-2014 και Νο3/04-07-2014, της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ACROSSEE (Accessibility improved at border CROSsings for the integration of South East Europe)“, προϋπολογισμού € 91.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας SOUTHEAST EUROPE 2007-2013.
68. Έγκριση των αριθμ. πρωτ. 122466/3656/10-12-2013 και 36057/1288/02-04-2014 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης για την Υλοποίηση Δράσεων του Υποέργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”».
69. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για τη μετακίνηση και διαμονή του διαχειριστή του έργου ΙΝΝΟVOIL κ. Ηλία Σπυρόπουλου υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 18 μαθητών και των 3 συνοδών καθηγητών τους στο Μπάρι, που πραγματοποιήθηκε στις 05-05-2014 στο πλαίσιο του προγράμματος «INNOVOIL Implementation of an innovative protocol for the valorization of extravirgin olive oil», βάσει του από 31-03-2014 Πρακτικού της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.).
70. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου - Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.