Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Απάντηση της διοίκηση του Νοσοκομείου για το ζήτημα της έλλειψης Μαιών

Αναφορικά με το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας Ν.Άρτας για το ζήτημα της έλλειψης Μαιών, σας κάνουμε γνωστό ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (όπως ο Σύλλογος ήδη γνωρίζει), έχει εκδοθεί η απόφαση μετακίνησης δύο (2) Μαιών από Κ.Υ. όμορων Νομών και εντός των ημερών αναλαμβάνουν καθήκοντα στο νοσοκομείο μας, καθώς επίσης βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η απόφαση πρόσληψης μιας (1) μόνιμης Μαίας.Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της κινητικότητας στο δημόσιο, το νοσοκομείο μας ενισχύεται με επτά (7) σχολικούς φύλακες, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει και τοποθετούνται σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού στο Νοσοκομείο μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ