Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Άρτας

Για το ζήτημα της ελλείψεως προσωπικού στη Γυναικολογική – Μαιευτική κλινική

Το  Διοικ. Συμβούλιο συνεδρίασε τη Πέμπτη  17/7/2014 μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησε για πολλοστή φορά το ζήτημα της  ελλείψεως προσωπικού ( μαιών ) της Γυναικολογικής – Μαιευτικής  κλινικής.  Για το ζήτημα της ελλείψεως μαιών  ο σύλλογος εργαζομένων  έχει  κάνει πάμπολες διαμαρτυρίες προς την Διοίκηση του νοσοκομείου  είδη από το τέλος  του 2013, λαμβάνοντας υποσχέσεις και  διαβεβαιώσεις ότι το πρόβλημα θα λυθεί, με αποτέλεσμα οι  εργαζόμενοι επί μήνες να εργάζονται χωρίς ρεπό και να αδυνατούν  πλέον  να στηρίξουν την λειτουργία της κλινικής Το Διοικ, Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων  καταγγέλλει  την  διοίκηση του Νοσοκομείου και την πολιτική ηγεσία για την  ανικανότητα που επέδειξαν ( η μήπως την ικανότητα ) που  οδηγεί την κλινική σε κλείσιμο όπως συνεχίζει να κάνει και με  τη ψυχιατρική κλινική που είναι κλειστή για μεγάλο διάστημα,  αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερις  μαίες που βρίσκονται στα κέντρα υγειάς και το ΠΕΔΥ της  περιοχής μας   χωρίς αντικείμενο και  επιθυμούν να εργαστούν  και να στηρίξουν την λειτουργία της κλινικής,  η 6 ΥΠΕ και  πολιτικοί κυβερνητικοί παράγοντες  τους
αποτρέπουν , όπως και  καθυστερούν αδικαιολόγητα επί χρόνια την     πρόσληψη μιας  ακόμη μαίας που έγινε από το 2008!!!!!  - - θα καταγγείλει ξανά στην διοίκηση του νοσοκομείου τον κίνδυνο  κλεισίματος της  γυναικολογικής μαγευτικής  κλινικής  και τις  απάνθρωπες συνθήκες εργασίας του προσωπικού  - - θα χρησιμοποιήσει   όλα τα ένδικα μέσα για την προστασία  της υγείας του  προσωπικού και την συνέχιση της λειτουργίας της  κλινικής