Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Το «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» για τη μεταφορά νερού από τον Αμάραντο

Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»,καταψήφισε το θέμα της Η.Δ. με αρ. 15 (μεταφορά νερού στο Λεκανοπέδιο  Ιωαννίνων), διότι πρόκειται για ένα έργο κατασκευής αγωγού μήκους 80 χιλιομέτρων από τις πηγές  Αμαράντου, έργο φαραωνικό όσο και άχρηστο, μια επιτομή του αδιέξοδου, εργολαβικού μοντέλου  ανάπτυξης της περιοχής, που στηρίζεται στην εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων και στην  κατασπατάληση τόσο του δημόσιου χρήματος όσο και των φυσικών πόρων. Η παράταξή μας, η οποία ανέδειξε προ μηνός το θέμα στην επικαιρότητα, επισημαίνει ότι  σύμφωνα με την πρόσφατη «Υδρογεωλογική Μελέτη πηγών Κρύας Ιωαννίνων» (Β. Καρακίτσιος  2005) «τα αποθέματα της υπολεκάνης Κρύας είναι σχεδόν διπλάσια της αντλούμενης ποσότητας για  την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της πόλης των Ιωαννίνων και πολλαπλάσια αν ληφθεί υπόψη  ότι ο υδροφόρος στη βάση των υπωρειών του όρους Μιτσικέλι είναι ενιαίος .. η στάθμη του  υδροφόρου Κρύας στη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών δεν έχει υποστεί την παραμικρή  ταπείνωση». Όσο δε αφορά τους ποιοτικούς δείκτες, τα υπόγεια νερά της Κρύας ταξινομούνται στα  πόσιμα νερά 1ης  τάξης.  Με αυτά τα υδρολογικά δεδομένα, τόσο η προώθηση ενός φαραωνικού έργου, αξίας 106  εκατομμυρίων ευρώ, όσο και μόνη η ανάθεση της μελέτης, με αμοιβή 900.000 ευρώ, από την  Περιφερειακή Αρχή συνιστούν σπατάλη και σκάνδαλο.  Η παράταξη θεωρεί ότι η αξιοποίηση των νερών του Αμαράντου, πάντα σε συνδυασμό με τη  βιωσιμότητα και την προστασία των
οικοσυστημάτων, πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι υπόθεση των  κατοίκων του Δήμου Κόνιτσας, ο οποίος επίσης αντιτάσσεται στη ΜΠΕ. Αντίστοιχα η διαχείριση των  υπόγειων αποθεμάτων του Λεκανοπεδίου επιβάλλεται να γίνει με κριτήριο τις συλλογικές ανάγκες  και όχι τα κέρδη των εταιριών, τις φτηνές λύσεις και όχι τις φαραωνικές εργολαβίες, την οικολογική  συμβατότητα και όχι τη σπατάλη των φυσικών πόρων