Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Σε ισχύ η απεργία - αποχή από την αξιολόγηση

Αποχή από κάθε διαδικασία που σχετίζεται με την αξιολόγηση καθώς όπως εκτιμά βρίσκεται σε ισχύ η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλεί τα μέλη της η ΠΟΕ- ΟΤΑ.Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδία τόσο ο νόμος όσο και η σχετική εγκύκλιος για την εφαρμογή του ορίζουν ως πρώτη ενέργεια για την αξιολόγηση να είναι η έκδοση της πράξης επιμερισμού των ποσοστών. Κατόπιν, το αρμόδιο για την έκδοση απόφασης επιμερισμού όργανο αποστέλλει στους Αξιολογητές τη σχετική απόφαση πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.«Με βάση τα ανωτέρω, ευκόλως συνάγεται ότι η έκδοση και αποστολή των πινάκων επιμερισμού αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια προκειμένου οι υπάλληλοι να συντάξουν τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές να συντάξουν τις εκθέσεις αξιολόγησης. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έχουν συνταχθεί ακόμα ή δεν έχουν αποσταλεί οι πίνακες επιμερισμού οι αξιολογητές δεν δύνανται να προβούν σε αξιολόγηση των
υπαλλήλων» αναφέρεται.Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζει η ΠΟΕ - ΟΤΑ και μετά την απόφαση του Δικαστηρίου «που έκρινε παράνομη για τυπικούς λόγους την απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για αποχή από κάθε εργασία σχετική με την αξιολόγηση χωρίς όμως αυτή να είναι όμως άμεσα εκτελεστή, παραμένει σε ισχύ η απεργία».Κλείνοντας η ομοσπονδία τονίζει ότι «δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί ουδεμία απόφαση επιμερισμού, οι υπάλληλοι δεν έχουν καμία υποχρέωση και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές δεν έχουν καμία υποχρέωση αλλά και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης».