Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά αύριο Δευτέρα 14 Ιουλίου στις 10.30, η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου για λειτουργία ψησταριάς στην εμποροπανήγυρη Γλυκής.
2.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ».
3.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ».
4.Διάθεση πίστωσης για :

«Διάνοιξη επικίνδυνων στροφών (Ψάκκα)».
5.Διάθεση πίστωσης για: «Διάνοιξη επικίνδυνων στροφών (Σεβαστό)» .
6.Διάθεση πίστωσης για : «Έλεγχος στατικής επάρκειας του Σχολείου Βούλγαρη».
7.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.
8.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια αντλιών.
9.Τεχνικές προδιαγραφές και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο.
10.Τεχνικές προδιαγραφές και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμών αθλητικών εγκαταστάσεων.
11.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.
12.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 36/2014 αγωγής της κ. Μπούση Φιλοθέας –Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο.
13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση.
14.Διάθεση πιστώσεων.