Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

Συνάντηση διοικήσεων Επιμελητηρίου Άρτας-ΤΕΙ Ηπείρου

 Οι Διοικήσεις των δύο φορέων, συμφώνησαν επίσης, να διεκδικήσουν  από κοινού ευρωπαϊκά κονδύλια
Tην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Άρτας και  του ΤΕΙ Ηπείρου, με στόχο την ουσιαστική και διαρκή διασύνδεση  του μοναδικού φορέα καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας του  νομού με την τοπική οικονομία συναποφάσισαν σε συνάντησή τους, οι διοικήσεις των δύο φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, συστάθηκε ομάδα εργασίας, η οποία θα θέσει  προτεραιότητες και θα προτείνει κοινές δράσεις. Οι Διοικήσεις των δύο φορέων, συμφώνησαν επίσης, να διεκδικήσουν  από κοινού ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω προγραμμάτων, που θα  επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της περιοχής, την έρευνα και τον  πρωτογενή τομέα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Χρήστος  Παπάζογλου η σχέση των δύο φορέων θα πρέπει να ενισχυθεί και  να διευρυνθεί και προς άλλους τομείς: «αφενός γιατί έχουμε ανάγκη  από ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, που θα αντικαταστήσει τα  παρωχημένα εργασιακά μοντέλα, κι από την άλλη γιατί η ανάπτυξη  της χώρας και φυσικά η τοπική μας οικονομία θα «πατήσει» πάνω στα  κονδύλια του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της περιόδου 2014-  2020». Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευριπίδης Γλαβάς  τόνισε ότι για το ΤΕΙ αποτελεί στρατηγικό στόχο η σύνδεσή του  με την τοπική αγορά. Ζήτησε να επικεντρωθεί η προσπάθεια σε  συγκεκριμένες δράσεις και

προϊόντα, ώστε να υπάρξουν άμεσα και  απτά αποτελέσματα. Επιπλέον, ζήτησε την αρωγή του Επιμελητηρίου ώστε να διοχετευθούν  στις επιχειρήσεις του νομού φοιτητές για πρακτική άσκηση, ενέργεια  που υποβοηθά τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία του ΤΕΙ, όσο και τις  τοπικές επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Εθνικού  Αναπτυξιακού Προτύπου για την Πεδιάδα & τον Αμβρακικό κόλπο, ο κ.  Παπάζογλου ζήτησε την υποβολή σχετικών προτάσεων, καθώς και την  πλήρη αξιοποίηση των υπαρχόντων μελετών. Μεταξύ των ερευνών που έχει διεξαγάγει και διαθέτει το ΤΕΙ και  προτίθεται να προσφέρει προς αξιοποίηση, είναι: · η μελέτη για τα αρδευτικά του κάμπου, · την καλλιέργεια της ελιάς και · τη βελτίωση των αιγοπροβατοτροφικών φυλών. Πέραν αυτών οι δύο Διοικήσεις αποφάσισαν, αρχής γενομένης από  το Σεπτέμβριο, τη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών  συνεδρίων και σεμιναρίων με επίκεντρο τον πρωτογενή τομέα.