Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Τα Έπιπλα "Γεωργίου" ζητούν υπάλληλους

Στα καταστήματα Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας

Τα Έπιπλα Γεωργίου ζητούν υπάλληλο για το τμήμα πωλήσεων, στα καταστήματα Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσας Απαραίτητη γνώση σχεδίασης σε υπολογιστή, γνώσεις διακόσμησης, αδεια οδήγησης, επικοινωνιακό και ευχάριστο άτομο.  Τα Έπιπλα Γεωργίου ζητούν υπάλληλο για το τεχνικό τμήμα, Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξυλουργικό εργοστάσιο, άδεια οδήγησης.  Αποστολή βιογραφικών στο κάτωθι email info@epigeo.gr