Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ:Δύο ενδιαφέρουσες δράσεις υλοποιεί η ΕΤΑΝΑΜ

Δύο ενδιαφέρουσες δράσεις υλοποιεί η ΕΤΑΝΑΜ για το 2014 .Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη πρωτοκόλλου για την κατάταξη του Αγνού Παρθένου Ελαιολάδου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποστήριξη επιλογής για την κατασκευή και λειτουργία του σύγχρονου ελαιοτριβείου, την αποστολή δειγμάτων εδάφους, φύλλων και ελαιολάδου για ανάλυση, για να διαπιστωθούν και να καταγραφούν οι διαφορές στην ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου καθώς επίσης στην έρευνα αγοράς και στην προσπάθεια προώθησης τυποποιημένου ελαιολάδου σε συσκευασία brick.H δεύτερη δράση αφορά την διασυνοριακή αντιμετώπιση κινδύνων σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές με είδος προτεραιότητας την χελώνα Καρέτα-Kαρέτα. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου περιλαμβάνει: Συνεισφορά στην δημιουργία εγχειριδίου για την εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, κατευθυντήριες γραμμές για ην βελτίωση της
προστασίας και ανάκτησης των θαλάσσιων χελωνών, δημοσίευση σχετικά με την προστασία και την κατάσταση της χελώνας Καρέτα-Καρέτα καθώς και συνεισφορά στην δημιουργία οδηγιών για την βελτίωση της προστασίας και αποκατάστασης των θαλάσσιων χελωνών.