Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Τρεις νέες Προσκλήσεις στον τομέα της Αλιείας

Πυλώνας ανάπτυξης για τη Θεσπρωτική και Ηπειρώτικη οικονομία οι υδατοκαλλιέργειες

Οι υδατοκαλλιέργειες και η μεταποίηση ιχθυηρών αποτελούν δύο ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους της Θεσπρωτικής και Ηπειρώτικης οικονομίας και αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της περιφερειακής μας οικονομία, ενισχύοντας σημαντικά κάθε χρόνο τις εξαγωγές της χώραςμας στο συκγκεκριμένο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, σας παρουσιάζουμε τρεις νέες Προσκλήσεις για ενδιαφερόμενους, τις οποίες υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Καρασμάνης και αφορούν όσους επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για να ενταχθούν στα Προγράμματα των Υδατοκαλλιεργειών, της Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων και Μόνιμης Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Ειδικότερα για το μέτρο των
Υδατοκαλλιεργειών, η πρόσκληση αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.350.000 ευρώ, σχετικά με δράσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων Μονάδων, την μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων Μονάδων και την αύξηση της ποσότητας γόνου, που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς, με ημερομηνία έναρξης της ανοιχτής πρόσκλησης από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για αυτό της Μεταποίησης και Εμπορίας, η πρόσκληση αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000 ευρώ, και αφορά δράσεις βελτίωσης της
επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών Μονάδων μεταποίησης και των εγκαταστάσεων εμπορίας με ημερομηνία έναρξης της ανοικτής πρόσκλησης από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ενώ τέλος σε αυτό της μόνιμης παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων, η πρόσκληση αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 15.200.000 ευρώ, με ημερομηνία έναρξης της πρόσκλησης από την επόμενη της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα για τους ενδιαφερόμενους, που εκ νέου υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο μέτρο μέχρι 35 ημέρες, ενώ για τις νέες αιτήσεις μέχρι και 45 ημέρες αντίστοιχα.