Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Το ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας ζητά εθελοντές να απασχολούν δημιουργικά τους ηλικιωμένους

Το ΚΑΠΗ του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Πρέβεζας ζητά εθελοντές να απασχολούν δημιουργικά τους ηλικιωμένους – ωφελούμενούς του. Το σημαντικότερο για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας είναι να νοιώθουν χρήσιμοι και σε αυτό βοηθά η εμπλοκή τους σε διάφορες δραστηριότητες, η κοινωνικοποίηση και η αποφυγή της απομόνωσης και αδράνειας. Η υπηρεσία ζητά εθελοντές με ειδικότητες που θα μπορούσαν να απασχολήσουν δημιουργικά τους ηλικιωμένους όπως: Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους. Θεατρολόγοι, καλλιτεχνικές δραστηριότητες – χειροτεχνίες. Οικιακά, ραπτική-μαγειρική. Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες-internet. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες του στα άτομα τρίτης ηλικίας να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Πρόνοιας από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τις ώρες 8:00πμ-2:00μμ στο τηλέφωνο 2682089034.