Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΠΡΕΒΕΖΑ:Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή της Αποχέτευσης Οικισμών Νεοχωρίου και Αγίου Θωμά

Χρήστος Μπαϊλης:"Το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει μια πανέμορφη περιοχή"

Υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου ΠρέβεζαςΧρήστου Μπαϊλη και της αναδόχουΒκοινοπραξίας Ηλίας Κατσιμπόκης, Ιωάννης Μάκης καιΓεώργιος Μυριούνης η σύμβαση για την Γ ¨Φάση Αποχέτευσης Πρέβεζας (Oικισμών Νεοχωρίου και Αγίου Θωμά).To έργο αφορά την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Νεοχωρίου και Αγίου Θωμά ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2.829.000 χιλιάδες ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ.Το έργο, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι ο Δήμος της Πρέβεζας, περιλαμβάνει τις εργασίες αποχέτευσης ακαθάρτων των ΔΔ Αγίου Θωμά και Νεοχωρίου.Με την παρούσα μελέτη κατασκευάζεται το τμήμα του δικτυού που δεν είχε κατασκευαστεί με τον 1ο Ειδ . Προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα:
1) Το υπόλοιπο δίκτυο του οικισμού Αγίου Θωμά
2) Το υπόλοιπο δίκτυο του ΔΔ Νεοχωρίου 
3) Το Δίκτυο της άνω ζώνης Αγίου Θωμά
4) Το Δίκτυο του που καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α3
5) Το Δίκτυο του που καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α4 
6) Τα αντλιοστάσια Α1, Α2 , Α3, Α4 
7) Τα κτίρια στα οποία τοποθετούνται τα Η/Ζ των αντλιοστασίων (Ένα για κάθε αντλιοστάσιο )
8) Οι Καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιοστασίων Α3 και Α4 
9) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (αντλίες , Η/Ζ κλπ).
Για το έργο έχει εκδοθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ από την αρμόδια Υπηρεσία. καθώς και όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις ( Αρχαιολογία , Δασαρχείο κλπ).Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση η οποία αφενός θα βελτιώσει ζητήματα που αφορούν την δημόσια υγεία των κατοίκων της ζώνης του Αγίου Θωμά και του Νεοχωρίου και αφετέρου θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου.«Το συγκεκριμένο έργο θα αναβαθμίσει μια πανέμορφη περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Πρέβεζας συμπληρώνοντας ότι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων δράσεων που εκτελούνται σε άλλα σημεία του Δήμου.Ο Δήμος είναι ο Φορέας Υλοποίησης του έργου ενώ την ευθύνη λειτουργίας του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα έχει η ΔΕΥΑ Πρέβεζας.