Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Συνάντηση Αντ.Μπέζα με τον Διοικητή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 O Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.  Αντώνης Μπέζας είχε συνεργασία σήμερα με τον Διοικητή του Οργανισμού  Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) κ. Ξενοφώντα Βεργίνη, διοικητικά στελέχη  του Οργανισμού και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Στη συνάντηση συζητήθηκε το νέο οργανόγραμμα του ΟΓΑ, στο οποίο  προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Οργανισμού με τη  μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση προκειμένου, μεταξύ άλλων, να μειωθεί  στο ελάχιστο δυνατό ο χρόνος απονομής των παροχών στους δικαιούχους.  Επίσης στο νέο οργανόγραμμα προβλέπεται η αποκέντρωση των υπηρεσιών  του Οργανισμού με τη δημιουργία «τοπικών γραφείων» σε διάφορες περιοχές  για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.  Παράλληλα, ο Διοικητής παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις του  Οργανισμού σχετικά με την οριστικοποίηση του χρόνου ασφάλισης στον  Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών μέχρι 31-12-2012, τη χορήγηση  της σύνταξης των
ανασφάλιστων υπερηλίκων, με βάση το πόρισμα της  Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και προετοιμασία της ομαλής μετάβασης  στις ρυθμίσεις του ν.3863/2010 καθώς και την ασφάλιση στον ΟΓΑ των  αλιεργατών και των εποχικά απασχολούμενων σε επιχειρήσεις φυτικής  παραγωγής.