Σάββατο, 19 Ιουλίου 2014

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - 87 συνολικά οι προσφερόμενες θέσεις στην Ήπειρο

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ - Που είναι οι 56 θέσεις στην Π.Ε. Ιωαννίνων, οι 20 στην Π.Ε. Άρτας,οι 11 θέσεις στην Π.Ε. Θεπσρωτίας  και 1 στην Π.Ε. Πρέβεζας

Για 87 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων είναι τα αιτήματα που έχουν καταθέσει στο υπουργείο Εσωτερικών, οι δήμοι της Ηπείρου (4.040 θέσεις σε όλη τη χώρα) στις οποίες μπορούν να δηλώσουν και να μετακινηθούν οι υπάλληλοι των δήμων, των περιφερειών και των αποκεντρωμένων διοικήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα της εθελοντικής αντοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι τις 29 Αυγούστου που λήγει η σχετική προθεσμία, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 2.000 δημίσιοι υπάλληλοι, ώστε μαζί με τους 980 που έχουν ήδη μετακινηθεί μέχρι σήμερα να συμπληρωθεί ο αριθμός των 3.000. Ειδικά για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι θέσεις που έχουν να κάνουν με τους ΟΤΑ της Ηπείρου κατανέμονται, ανά Περιφερειακή Ενότητα, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΟΔΗΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ), Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1 ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 4, Κατηγορία: ΥΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΥΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΪΑΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: Ι.Δ.Α.Χ.
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: Ι.Δ.Α.Χ.
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: Ι.Δ.Α.Χ.
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 5, Κατηγορία: ΥΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
Ν.Π.Δ.Δ. "Ο.Κ.Π.Α.Π.Α" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Θέσεις: 5, Κατηγορία: ΥΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Σχέση Εργασίας: Ι.Δ.Α.Χ.
Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ, Θέσεις: 1 ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΓΕΩΠΟΝΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 3, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΟΔΗΓΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις: 3, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ -ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Θέσεις:1, Κατηγορία: ΥΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ:
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΥΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ., Πρόσθετα Προσόντα: ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ JCB & ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΔΕ, Κλάδος Ειδικότητα: Υδραυλικών, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ., Πρόσθετα Προσόντα: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ ή ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ ή Ι.Δ.Α.Χ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 1 ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΙΑΤΡΩΝΣχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 2, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΤΕ , Κλάδος Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ:
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Θέσεις: 1, Κατηγορία: ΠΕ, Κλάδος Ειδικότητα: ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ MHXANIΚΩΝ, Σχέση Εργασίας: ΜΟΝΙΜΟΣ, Πρόσθετα Προσόντα: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ