Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Αιτήσεις για 60 θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

2 θέσεις στην Πρέβεζα και 1 στα Γιάννενα 

Ανοικτή έως τη Δευτέρα 21 Ιουλίου είναι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 60 θέσεων του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1/1/2009 έως και 31/12/2012, ή να έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα.Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 45 άτομα στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΛΚ στην Αθήνα, από 2 υπάλληλοι στην Αργολίδα, την Αρκαδία, την Κεφαλονιά, την Πρέβεζα και τη Φθιώτιδα και από ένας στα Γρεβενά, τα Ιωάννινα, στην Καστοριά, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα. Η υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους γίνεται στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Πρόσκληση 1ΓΛ/2014, Τ.Θ. 14.308, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115.10. Το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή Εντυπα Αιτήσεων -Διαγωνισμών ΑΣΕΠ/Με σειρά Προτεραιότητας (Διαθέσιμα Εντυπα-Εντυπο ΓΛ.191).