Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

3 Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς Η/Υ στη Natech Α.Ε

Για εργασία στα Γιάννενα και την Αθήνα

Η Natech Α.Ε., μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στην Ελλάδα ανάπτυξης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής στον Τραπεζικό και Επιχειρησιακό κλάδο, με δίκτυο πελατών σε Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό με εξειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες .NET και χρήση SQL (T-SQL ).Αρμοδιότητες και Καθήκοντα:
· Ανάπτυξη εφαρμογών σε Visual Studio σε γλώσσα C# με κατεύθυνση τον Τραπεζικό κλάδο (Core Banking)
· Έμφαση σε desktop development
· Υλοποίηση μέρους εφαρμογών
· Χρήση T-SQL σε επερωτήματα αλληλεπίδρασης με την βάση δεδομένων
· Ανάπτυξη διεπαφών με χρήση WCF ή Web Services σε C#
Απαραίτητα Προσόντα:
· Πτυχίο AEI στον τομέα της

Πληροφορικής
· Άριστη γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε C#
· Εμπειρία σε χρήση RDBMS (κατά προτίμηση SQL)
· Εξοικείωση με το Visual Studio 2013
· Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών σε αντικειμενοστραφές περιβάλλον σε desktop συστήματα
· Κριτική σκέψη
· Γνώση αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά Προσόντα:
· Καλή γνώση αντικειμενοστραφούς ανάλυσης, σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
· Κατανόηση της multi-tier αρχιτεκτονικής και .NET εφαρμογών
· Εμπειρία σε ανάπτυξη κρίσιμων εφαρμογών
· Κατανόηση τραπεζικών εννοιών θα εκτιμηθεί σημαντικά
Η Natech, προσφέρει ένα σύγχρονο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, όπου επιτρέπεται η αναζήτηση και το οποίο βασίζεται στη διαφορετικότητα ευνοώντας τη σύνθεση, δημιουργία και καινοτομία. Η ανάπτυξη γίνεται σε ομάδες εργασίας ενώ προσφέρονται ευκαιρίες εργασίας τόσο στα Ιωάννινα όσο και στην Αθήνα. Προσφέρονται δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης στους τομείς απασχόλησης.
Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη:
· STDDEV-01 για εργασία στα Ιωάννινα
· STDDEV-02 για εργασία στην Αθήνα
Η αποστολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση careers@Natech.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας2651077300