Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Νέες ειδικότητες στο 1ο ΕΠΑΛ Φιλιατών

Σας γνωρίζουμε ότι στο σχολείο μας από το νέο σχολικό έτος 2014-2015 θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς ειδικοτήτων:
- Πληροφορικής
-Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
- Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Στην Β’ Τάξη δύναται να εγγράφονται:
- μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α’ Τάξη του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
- κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή ισοτίμων με τα απολυτήρια αυτά τίτλων σπουδών
Επαγγελματικό Λύκειο Φιλιατών
Τηλ./ Fax : 26640 22257