Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Το ΝΟΗΜΑ αναζητά έναν (1) εσωτερικό συνεργάτη για θέση Μεταφραστή

Το ΝΟΗΜΑ αναζητά έναν (1) εσωτερικό συνεργάτη για θέση Μεταφραστή.
Απαραίτητα προσόντα:
¸ Πτυχίο ΑΕΙ ή/και Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση.
¸ Βασική γλώσσα εργασίας: Αγγλικά.
¸ Δεύτερη γλώσσα εργασίας: Γερμανικά ή/και Γαλλικά.
¸ Εμπειρία στη χρήση λογισμικού μεταφραστικών μνημών, επιθυμητή.
¸ Μεγάλη εξοικείωση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Προτιμώμενα προσόντα:
-        Κύρια ενασχόληση με τεχνικά κείμενα.
-        Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών.
Μπορείτε να στέλνετε τα βιογραφικά σας, μαζί με συνοδευτικές επιστολές και συστάσεις στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@noima-ioannina.gr (Κος Κολιός Θωμάς) έως και τις 31 Ιουλίου. 
Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές μετά από αυτήν την ημερομηνία.