Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Eurostat: Διευρύνεται η εισοδηματική απόσταση των Ελλήνων από τους άλλους ευρωπαίους

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα Τετάρτη η Eurostat τόσο η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων όσο και η ατομική τους κατανάλωση υπολείπονταν το 2013 σημαντικά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ των 28 και ακόμη περισσότερο εν σύγκριση με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ.Ειδικότερα, σε όρους αγοραστικής δύναμης το κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2013 στο 75% του μέσου όρου της ΕΕ των 28 (100), ενώ υπολειπόταν κατά 33% του μέσου όρο της ζώνης του ευρώ (108). Το 2013, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης κυμάνθηκε μεταξύ 47% (Βουλγαρία) και 264% (Λουξεμβούργο).Ως προς την πραγματική ατομική κατανάλωση η Ελλάδα κατετάγη 16 σε σύνολο 28 χωρών. Συγκεκριμένα, η ατομική κατανάλωση στην Ελλάδα ανήλθε στο 82% του μέσου όρου της ΕΕ των 28 (100), ενώ υπολειπόταν κατά 24% του μέσου όρο της ζώνης του ευρώ (106).Η μεγαλύτερη ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο στην ΕΕ των
28 καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, με ένα επίπεδο 38% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Γερμανία ήταν 25% πάνω από τον μέσο όρο όπως και η Αυστρία (19%), η Σουηδία(18%), η Δανία (15%), το Βέλγιο (14%), η Φινλανδία (14%) και η Γαλλία (13%). Η μικρότερη ατομική κατανάλωση ανά κάτοικο στην ΕΕ των 28 καταγράφηκε σε Ουγγαρία 63%, Κροατία 61%, Ρουμανία 54% και Βουλγαρία 49%.