Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Κάστρο των Ιωαννίνων

Εργασίες ύδρευσης θα εκτελεστούν στην περιοχή του Κάστρου,από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ιωαννιτών».Εξ αιτίας των εργασιών αυτών θα γίνουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις:
Ι. Το κλείσιμο της οδού Βησσ. Μακρή από 24/06/2014 μέχρι και 24/06/2014.
ΙΙ. Το κλείσιμο της οδού Προκοπίου Ιστορικού από 25/06/2014 μέχρι και 26/06/2014.
ΙΙΙ. Το κλείσιμο της οδού Γλυκήδων την 27/06/2014 και την 30/ 06/2014.
IV. Το κλείσιμο της οδού Μάνθου Οικονόμου από 01/07/2014 μέχρι και 02/07/2014.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω των υπολοίπων οδών του Κάστρου με κατάλληλη σηματοδότηση.