Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Όλες οι νέες προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ Ιωαννίνων

Το EpirusGate, σας παρουσιάζει  όλες τις νέες προσφερόμενες θέσεις εργασίας που είναι καταχωρημένες στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στο νομό Ιωαννίνων. Εσείς δεν έχετε παρά να διαβάσετε προσεκτικά τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και σημειώνοντας τους κωδικούς των θέσεων (ο 12ψήφιος ή και μεγαλύτερος αριθμός ακριβώς πριν την ειδικότητα) που σας ενδιαφέρουν να πάτε σήμερα κιόλας στον ΟΑΕΔ των Ιωαννίνων, ώστε να προχωρήσετε τη διαδικασία εύρεσης εργασίας. Αναλυτικά όλες οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, είναι οι εξής:

501201104877 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)


501201104912 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104921 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000137379 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
14/2014/000000100926 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
501201104874 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000101960 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2 θέσεις)
14/2014/000000139004 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ Κ.Π.Α.Ε. ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (8 θέσεις)
14/2014/000000074433 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000162401 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
501201104926 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2 θέσεις)
501201104902 ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000103916 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
14/2014/000000106744 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104913 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3 θέσεις)
14/2014/000000099229 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000072280 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000084841 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104919 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14//000000018030 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104917 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104768 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4 θέσεις)
501201104771 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104772 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6 θέσεις)
501201104774 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104755 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (8 θέσεις)
501201104762 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104474 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (119 θέσεις)
501201104696 ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9 θέσεις)
14/2014/000000321490 ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000487152 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000478652 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000471715 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000365523 ΨΗΣΤΕΣ ΛΙΠΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000321336 ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000430699 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000126358 ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000116380 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2 θέσεις)
501201104903 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000103819 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000105515 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
14/2014/000000101086 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000233463 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
14/2014/000000178781 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104904 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000102678 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (7 θέσεις)
14/2014/000000170181 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
501201104909 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000101790 ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000157713 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000248085 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000240160 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000055264 ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000069350 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104916 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000069144 ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104925 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000091722 ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14//000000024889 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104927 ΒΑΦΕΙΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
501201104928 ΤΑΜΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2 θέσεις)
501201104929 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000141099 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΥΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (1 θέση)
14/2014/000000242494 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)
14/2014/000000233716 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
14/2014/000000233872 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ (2 θέσεις)
14//000000021149 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1 θέση)