Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Υπερκαλύφτηκε στην Ήπειρο το Πρόγραμμα "Νέων Αγροτών"

Τις 290 έφτασαν οι αιτήσεις - Αποδείχτηκαν λίγα τα 5,1 εκ. ευρώ της δημόσιας δαπάνης για την περιοχή μας...

Μικρός τελικά αποδείχτηκε για την Ήπειρο ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης των 5.100.000 ευρώ για την προκήρυξη του Μέτρου 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών", (140 εκ. ευρώ για όλεςτις περιφέρειες της χώρας). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έφτασαν τις 291 οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου. Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου, 81 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Ν. Ιωαννίνων, 79 στο Ν. Θεσπρωτίας, 70 στο Ν. Άρτας και 61 στο Ν. Πρέβεζας. Οι νέοι Ηπειρώτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαθέτουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης και θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής επιδιδόμενοι στην αγροτική επιχειρηματικότητα, όπου υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες προοπτικές. Το ελάχιστο ποσό της ενίσχυσης είναι 10.000 ευρώ και το μέγιστο 20.000 ευρώ. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα με τη βάση των παρακάτω κριτηρίων: Σε ορεινές περιοχές μόνιμης κατοικίας η ενίσχυση είναι 7.500 ευρώ, σε μειονεκτική περιοχή 5.000 ευρώ, σε λοιπές περιοχές 2.500 ευρώ. Για κτηνοτροφία δίνονται 7.500 ευρώ, για φυτική παραγωγή 7.500 ευρώ, για μικτή - μελισσοκομεία 5.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μοιράζεται στις περιφέρειες με την Ήπειρο να είναι και πάλι ο φτωχός συγγενής, καθώς τα 

περισσότερα χρήματα δόθηκαν στην Κ. Μακεδονία (32,4 εκατ. ευρώ), στην Κρήτη (22,8 εκατ. ευρώ), στην Δυτ. Ελλάδα (15,5 εκατ. ευρώ) και στην Πελοπόννησο (14,7 εκατ. ευρώ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης είχαν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους και ήταν μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.