Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες αναστήλωσης στην αρχαία Δωδώνη

Σε ένα χρόνο παραδίδεται το πρώτο διάζωμα του θεάτρου

Mε εντατικoύς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Θεάτρου και των Μνημείων του Ιερού της Δωδώνης.Η ολοκλήρωση του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού έργου (οι εργασίες άρχισαν στις 15-12-2010), σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2015, οπότε και θα έχει αποκατασταθεί όλο το πρώτο διάζωμα του Θεάτρου. Με την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταδιακής επαναλειτουργίας του αρχαίου Θεάτρου, ενός απ’ τα σημαντικότερα της χώρας μας, που αποτελεί και χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Τι έχει γίνει
Ήδη, λοιπόν, έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις αποκατάστασης της δεύτερης και τρίτης κερκίδας του κάτω διαζώματος του κοίλου του αρχαίου Θεάτρου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης της τέταρτης κερκίδας. Οι παραπάνω εργασίες έχουν τεκμηριωθεί σχεδιαστικά και τοπογραφικά.Επίσης έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο τμήμα της συντήρησης των αναβαθμών και 

του στυλοβάτη της δυτικής στοάς του Θεάτρου, καθώς και η συντήρηση των 15 πρώτων βάθρων από βόρεια. Έχει ολοκληρωθεί παράλληλα και η συντήρηση του ανατολικού τοίχου της στοάς.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανασκαφικός καθαρισμός στο εσωτερικό της στοάς, καθώς και οι εργασίες συντήρησης στον οπίσθιο τοίχο της.

Έξτρα κονδύλια
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό έγκριση η τροποποίηση του «Τεχνικού δελτίου» του έργου με επιπλέον προϋπολογισμό 805.795,16 ευρώ.Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αποκατάστασης του χώρου της αρχαίας Δωδώνης, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια ευρώ. Για την εκτέλεση του έργου απασχολούνται 25 άτομα (1 αρχιτέκτονας, 1 πολιτικός μηχανικός, 1 αρχαιολόγος, 12 συντηρητές και 10 εργατοτεχνίτες).Επιβλέποντες του έργου είναι ο Πολιτικός μηχανικός Πέτρος Κατσούδας και οι αρχαιολόγοι Ελένη Σκαλιστή και Γιώργος Γεωργούλας.

Οι «Διαδρομές»
Τα έργα αποκατάστασης στην αρχαία Δωδώνη πρόκειται να συνεχιστούν και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος που προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου για τις «Πολιτιστικές Διαδρομές», που είναι και το πρώτο το οποίο έχει προεγκριθεί. Εκτός της Δωδώνης στο πρόγραμμα εντάσσονται άλλοι τέσσερις σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής μας.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ