Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Συνάντηση Φίλιππα Φίλιου με διευθυντικά στελέχη του ΟΑΕΔ

Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από την  εφαρμογή των πεντάμηνων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 

Ο Δήμαρχος  Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, είχε σήμερα, ευρεία σύσκεψη με τα διευθυντικά στελέχη  του ΟΑΕΔ. Στη συνάντηση αυτή, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα από την  εφαρμογή των πεντάμηνων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και  τονίστηκε η ανάγκη συνέχισής τους με μεγαλύτερη εξειδίκευση. Όπως είπε ο κ. Φίλιος οι ανάγκες του Δήμου αφορούν κυρίως σε  εργάτες και εργατοτεχνίτες. Στη συνάντηση αποφασίστηκε να υπάρχει μία συνεχή συνεργασία  μεταξύ του Οργανισμού και του Δήμου προκειμένου στοχευμένα να  απορροφάται προσωπικό. Ο δήμος Ιωαννιτών από την πλευρά του, έχει κοινοποιήσει τις  προτάσεις του, σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα  προγράμματα κοινωφελούς εργασίας τόσο στα αρμόδια υπουργεία όσο  και στην ΚΕΔΕ.