Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Διημερίδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Αργυρόκαστρο

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη διημερίδα που διοργανώνει στο Αργυρόκαστρο (Αλβανία) στο πλαίσιο του έργου «AGROMETEOROLOGY» με θέμα:"ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ".H διημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Ιουνίου και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο «Cajupi» στο Αργυρόκαστρο με έναρξη των εργασιών στις 10:00 πμ. Η πρώτη μέρα των εργασιών απευθύνεται πρωτίστως σε γεωπόνους και η δεύτερη πρωτίστως σε παραγωγούς. Στη διημερίδα θα αναπτυχθούν θέματα αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης, οι προοπτικές ανάπτυξής του κλάδου στη διασυνοριακή περιοχή καθώς και ο ρόλος των αγρομετεωρολογικών συστημάτων στη σύγχρονη γεωργία. Θα παρουσιαστεί επίσης το έργο «AGROMETEOROLOGY» και τα αποτελέσματά του. Η διοργάνωση της διημερίδας γίνεται σε συνεργασία με τον εταίρο του έργου, τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αργυροκάστρου.Το έργο «AGROMETEOROLOGY – Εγκατάσταση Αγρομετεωρολογικού συστήματος για ορθολογικότερη αξιοποίηση φυσικών πόρων και
βελτιστοποίηση καλλιεργειών)» υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.