Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 2 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2014.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας, των Νομικών Προσώπων & των
Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2014 και 2015.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Προμήθειας ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του έργου : «Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Δικτύων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών».
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο
Επί του αιτήματος κ. Αθανάσιου Κάντα του Νικόλαου για προσκύρωσή σε οικόπεδό του έκτασης εμβαδού 57,87τμ στο Ο.Τ. 56 του Οικισμού Πέρδικας της Δ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο
Ανάκληση της 183/2011 απόφασης ΔΣ για εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης δέκα (10) στρ. για καλλιεργητικές δραστηριότητες από το αγροτεμάχιο 458 της ΤΚ Αργυρότοπου.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Έκφραση γνώμης επί του με αριθμ πρωτ. 56474/4560/20-09-2013 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας για την ίδρυσης και λειτουργία πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης σε τμήμα εμβαδού 4.500,00 τ.μ. από το με αριθμό τεμαχίου 198 της Διανομής του αγροκτήματος Διανομής Παραποτάμου έτους 1958, της Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Κοινοτικού γηπέδου Πέρδικας.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)”.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας. Τμήματα Υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς - Συβότων”.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων και επικίνδυνων δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας (4.000,00 € συν ΦΠΑ) και ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών.
-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων και επικίνδυνων δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας (4.000,00 € συν ΦΠΑ) και ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών.
-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων και επικίνδυνων δέντρων στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας (900,00 € συν ΦΠΑ) και ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών.
-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Ανάθεση εργασιών κοπής χόρτων στον Ποδηλατόδρομο Ηγουμενίτσας (800,00 € συν ΦΠΑ) και ορισμός δημοτικών συμβούλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών.
-Εισηγητής: Γόγολος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.