Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-Ξεκινάνε οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι ξεκινάνε οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών για το σχολικό έτος
2014-2015.Οι εγγραφές γίνονται από 2 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου και ώρες 9:30 πμ - 13:00μμ
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στους Σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια των Σταθμών τα οποία είναι αναρτημένα στο site του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και σε κάθε Παιδικό ή Βρεφονηπιακό σταθμό.Συγκεκριμένα:
1. Τα γεωγραφικά όρια για την παραλαβή των αιτήσεων θα τηρηθούν απαράβατα.
2. Εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι όσες υποβληθούν από 2 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2014 και ώρες από 9:30 έως 13:00
3. Τα πρώτα αποτελέσματα – λίστες αξιολόγησης και μοριοδότησης θα ανακοινωθούν στις 21 Ιουλίου 2014.
4. Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της αξιολόγησης και μοριοδότησης.
5. Οι ενστάσεις επί της αξιολόγησης και μοριοδότησης, θα υποβληθούν από 23 Ιουλίου 2014 έως και 29 Ιουλίου 2014.
6. Τα τελικά αποτελέσματα –λίστες αξιολόγησης και μοριοδότησης, επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν περίπου μετά τις
20 Αυγούστου (σε σχέση με το ΕΣΠΑ).
7. Το όριο ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν είναι από 18 μηνών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο
8. Στα βρεφικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως 30 μηνών.
9. Στα παιδικά τμήματα, θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν αγωγή τουαλέτας) έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.
10. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους, στο Σταθμό που ανήκουν σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού, βρέφος ή νήπιο αντίστοιχα σε Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό, καθώς επίσης και rσύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας, βάσει των γεωγραφικών ορίων των
Σταθμών.