Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων

Συνεδριάζει την Δευτέρα 16-6-2014 και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Έκθεση εσόδων – εξόδων πρ/σμού του Δήμου Αρταίων Α΄ Τριμήνου 2014 (σχετ. η αρ. 161/2014 απόφαση Ο.Ε.)
2.Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
3.Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη στάθμευση οχημάτων επί τμήματος της Μάξ. Γραικού από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα (σχετ. η αρ. 21/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
4.Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σε
εκτέλεση της αρ. 16517/14 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμόρφωση πρ/σμού
5.Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 (βάσει του άρθρου 51 του Ν.4257/2014)
6.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού
7.Έγκριση της αρ. 2/2014 πράξης του Δ.Σ. του Φιλ. Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» (Απολογισμός 2013)
8.Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. οι αρ. 171/2014 & 204/2014 αποφάσεις Ο.Ε.)
9.Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
10.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
11.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για σχεδιασμό και έκδοση τουριστικού εντύπου του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων και χάρτη της πόλης της Άρτας
12.Αναγνώριση οφειλής από τη μη χορήγηση γάλακτος για τα έτη 2012 και 2013 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής
13.Διαγραφές προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
14.Διόρθωση της αρ. 169/2014 Α.Δ.Σ.
15.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
16.Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2014
17.Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων και έγκριση μελέτης
18.Αποδοχή δωρεάς της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στην Ανέζα»
19.Έγκριση Συνεδριάζει την Δευτέρα 16-6-2014 και ώρα 8:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Έκθεση εσόδων – εξόδων πρ/σμού του Δήμου Αρταίων Α΄ Τριμήνου 2014 (σχετ. η αρ. 161/2014 απόφαση Ο.Ε.)
2.Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
3.Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη στάθμευση οχημάτων επί τμήματος της Μάξ. Γραικού από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Πλαστήρα (σχετ. η αρ. 21/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
4.Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σε εκτέλεση της αρ. 16517/14 χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμόρφωση πρ/σμού
5.Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/09 (βάσει του άρθρου 51 του Ν.4257/2014)
6.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας- Αθλητισμού- Πολιτισμού
7.Έγκριση της αρ. 2/2014 πράξης του Δ.Σ. του Φιλ. Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» (Απολογισμός 2013)
8.Αναμόρφωση πρ/σμού (σχετ. οι αρ. 171/2014 & 204/2014 αποφάσεις Ο.Ε.)
9.Μερική κατανομή πίστωσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
10.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
11.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για σχεδιασμό και έκδοση τουριστικού εντύπου του Καλλικρατικού Δήμου Αρταίων και χάρτη της πόλης της Άρτας
12.Αναγνώριση οφειλής από τη μη χορήγηση γάλακτος για τα έτη 2012 και 2013 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής
13.Διαγραφές προστίμων διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
14.Διόρθωση της αρ. 169/2014 Α.Δ.Σ.
15.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
16.Επιλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2014
17.Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων και έγκριση μελέτης
18.Αποδοχή δωρεάς της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση στην Ανέζα»
19.Έγκριση παράτασης παράδοσης εκτίμησης για το ακίνητο του κ. Παπαγιάννη Γεωργίου
20.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
21.Επί αιτήσεως Νικολάου Τζουβαλά & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ράχης με την επαρχιακή οδό Άρτας – Σαλαώρας»
22.Επί αιτήσεως Φωτίου Στεφάνου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαίρεση και ανακατασκευή επικινδύνως ετοιμόρροπου τοιχείου στην 3η πάροδο Κομμένου»
23.Επί αιτήσεως Κ/Ξ «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. –Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ –ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας»
24.Επί αιτήσεως Κ/Ξ Β. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ – Κ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΟΕ «ΕΡΓΟΤΕΚ» - Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής Δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε Δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου»
25.Επί αιτήσεως «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
26.Επί αιτήσεως Μπουζάνη Χρ. Για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση ρυμοτομούμενων τμημάτων (Οδοί Ανεμομύλων – Σέλτσου – Πόντου – Π. Δέλτα)»
27.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας- Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως Γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας στο Δήμο Αρταίων»
28.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση ρυμοτομούμενων τμημάτων (Οδοί Ανεμομύλων – Σέλτσου – Πόντου – Π. Δέλτα)»
29.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
30.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο (συμπληρωματικές εργασίες αναψυκτηρίου & σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης)»
31.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας –Τζαβέλλα – Πύρρου»
32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών (Πάντα- Κοψιά), Νέες Εργατικές Κατοικίες, Κιρκιζάτες»
33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Πολυδρόσου, Ράχης, Ανέζας, Γαβριάς, Ψαθοτοπίου και αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Κορωνησίας»
34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Δαφνωτής»
35.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου»
36.Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (1ης (20-1-2014),2ης (3-2-2014), 4ης (12-2-2014), 5ης (5-3-2014)παράτασης παράδοσης εκτίμησης για το ακίνητο του κ. Παπαγιάννη Γεωργίου
20.Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
21.Επί αιτήσεως Νικολάου Τζουβαλά & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και κατασκευή της οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ράχης με την επαρχιακή οδό Άρτας – Σαλαώρας»
22.Επί αιτήσεως Φωτίου Στεφάνου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαίρεση και ανακατασκευή επικινδύνως ετοιμόρροπου τοιχείου στην 3η πάροδο Κομμένου»
23.Επί αιτήσεως Κ/Ξ «ΖΙΩΡΗΣ Α.Ε. –Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ –ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας»
24.Επί αιτήσεως Κ/Ξ Β. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ – Κ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΟΕ «ΕΡΓΟΤΕΚ» - Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κύριας εισόδου – πλακόστρωση κεντρικής Δημοτικής οδού οικισμού Ροδαυγής Τ.Κ. Ροδαυγής και πεζοδρομήσεις σε Δημοτικές οδούς οικισμού Αμπελίων Τ.Κ. Αμμοτόπου»
25.Επί αιτήσεως «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
26.Επί αιτήσεως Μπουζάνη Χρ. Για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση ρυμοτομούμενων τμημάτων (Οδοί Ανεμομύλων – Σέλτσου – Πόντου – Π. Δέλτα)»
27.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας- Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως Γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας στο Δήμο Αρταίων»
28.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση ρυμοτομούμενων τμημάτων (Οδοί Ανεμομύλων – Σέλτσου – Πόντου – Π. Δέλτα)»
29.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών Δ.Ε. Αρταίων»
30.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο (συμπληρωματικές εργασίες αναψυκτηρίου & σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης)»
31.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Αμβρακίας –Τζαβέλλα – Πύρρου»
32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών (Πάντα- Κοψιά), Νέες Εργατικές Κατοικίες, Κιρκιζάτες»
33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων στις Τ.Κ. Πολυδρόσου, Ράχης, Ανέζας, Γαβριάς, Ψαθοτοπίου και αποχέτευση ομβρίων Τ.Κ. Κορωνησίας»
34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Δαφνωτής»
35.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή της Ιστορικής Γέφυρας Αράχθου»
36.Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (1ης (20-1-2014),2ης (3-2-2014), 4ης (12-2-2014), 5ης (5-3-2014)