Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ - Ζητείται Γραμματέας Ασφαλιστικού Γραφείου

Ο Όμιλος εταιριών International Life, ραγδαία αναπτυσσόμενος όμιλος στην παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει μια Γραμματέα για την περιοχή της Άρτας. Ως κύρια καθήκοντα θα έχει τη διαχείριση καθημερινής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών, την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, την προετοιμασία προσφορών, τη διαχείριση αλληλογραφίας, την αρχειοθέτηση, την επεξεργασία επιστολών και τις εισπράξεις & διαχείριση ταμείου. Η κατάλληλη υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: Διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ίδια θέση, πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και Απολυτήριο Λυκείου, πολύ καλή γνώση MS Office και Αγγλικών, οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα, ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία, καλή εμφάνιση με δυναμικό και ενθουσιώδη χαρακτήρα, ηλικία 24-39 ετών, μεταφορικό μέσο (υποχρεωτικά), εμπειρία σε ταμείο (επιθυμητή). Ο Όμιλος προσφέρει: άριστο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και ομαδική Ασφάλιση. Οι ενδιαφερόμενες που πληρούν τα παραπάνω και επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας, παρακαλούνται να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα στο FAX: 210-8119192, υπόψη κ. Νίκου Παπαναστασόπουλου. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το210-811.9000