Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ούτε μια μέρα ανασφάλιστα τα οχήματα!!!

ΞΕΧΑΣΤΕ Ο,ΤΙ ΞΕΡΑΤΕ! Από 1η Ιουλίου έρχονται τσουχτερά πρόστιμα!

Σε εφαρμογή θέτουν από την 1η Ιουλίου όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες το νόμο: 4261/14, που προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος οδηγός θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του ασφαλίστρου για την επόμενη περίοδο, πριν την ημερομηνία της λήξη της προηγούμενης! Ξεχάστε δηλαδή την περίοδο χάριτος όπου είχαμε τη δυνατότητα αποπληρωμής των ασφαλίστρων έως και 30 ημερών μετά! Ξεχάστε την... "καβάντζα" να παθαίνουμε τροχαίο ανασφάλιστοι και με ένα τηλέφωνο στον ασφαλιστή μας να μας έρχεται σε 5 λεπτά χέρι-χέρι το νέο ασφαλιστήριο το οποίο πληρώναμε εκ των υστέρων! Πλέον, η ασφαλιστική κάλυψη του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης. για το λόγο αυτό, δίνεται στην κάθε ασφαλισιτκή εταιρεία η δυνατότητα να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή και του
ασφαλισμένου. Θα πρέπει να αναφέρουμε, ότιόσοι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων εντοπιστούν θα κληθούν να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 750 ευρώ. Ο νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα προβλέπει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους όπως: Αφαίρεση των πινακίδων, αφαίρεση της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες, αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο με πράξη της Αστυνομικής Αρχής 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα, φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.