Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

ΔΩΔΩΝΗ-Πραγματοποίησε έσοδα τάξεως 83,1 εκ. ευρώ

Tην πτωτική τάση πωλήσεων της τελευταίας τετραετίας κατάφερε να πραγματοποιήσει η νέα διοίκηση της εταιρείας Δωδώνη και πραγματοποίησε έσοδα τάξεως 83,1 εκ. ευρώ. Αυτά ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.Το 2013 τέθηκαν σε εφαρμογή διάφορα προγράμματα βελτίωσης αποδοτικότητας, των οποίων τα πρώτα αποτελέσματα συνετέλεσαν στην ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 15,4% σε 18,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν από 0,5 εκ. ευρώ το 2012 σε 1,2 εκ. ευρώ το 2013. Ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δωδώνη, κ. Tom Seepers, σημείωσε ότι «Μετά την αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς της εταιρείας το 2012, η διοίκηση έχει εφαρμόσει μια σειρά από πρωτοβουλίες βελτίωσης, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Δωδώνη. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι κινήσεις αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και αναμένουμε ότι η εταιρεία μας καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - μέτοχοι θα επωφεληθούν κατά τα επόμενα χρόνια, από περαιτέρω βελτιωμένα αποτελέσματα. Η εταιρεία εκτελεί διάφορα επενδυτικά προγράμματα και οι κάτοχοι του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών SI Capital Partners «SI CP» είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επένδυσή τους στη ΔΩΔΩΝΗ, καθώς, παρά τις συνεχιζόμενες δύσκολες συνθήκες αγοράς στην
Ελλάδα, έχουν παρατηρήσει κάποια πρώτα σημάδια βελτίωσης του γενικότερου επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα και παραμένουν σίγουροι για την ύπαρξη περαιτέρω προοπτικών ανάπτυξης της Δωδώνη. Οι μέτοχοι συζητούν επί του παρόντος, την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης, εάν κριθεί αναγκαία, κάθε πιθανής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για την υποστήριξη των επενδύσεων της εταιρείας.»Σημειώνεται ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 1963 από την ΑΤΕ και τις Ενώσεις Αγροτικών συνεταιρισμών της Ηπείρου. Από το Νοέμβριο του 2012 και μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της πρώην Α.Τ.Ε. μεταβιβάστηκε στην Strategic Initiatives, η οποία είναι διεθνής επενδυτική εταιρία. Η εταιρεία έχει έδρα τα Ιωάννινα και παράγει γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα με γάλα που συλλέγεται από 5.000 περίπου παραγωγούς-κτηνοτρόφους αποκλειστικά από την περιοχή της Ηπείρου. Τα προϊόντα της εταιρείας εξάγονται σε 35 χώρες του κόσμου.