Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Πολυμεσική ξενάγηση με tablet στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων!!!

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο εκτελείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 150 χιλιάδων ευρώ. Το έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης» (ΕΣΠΑ), περιλαμβάνει τρεις «δράσεις»:
• Το σύστημα πολυμεσικής ξενάγησης.
• Τον σχεδιασμό τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
• Την επανέκδοση των εντύπων που τα συνοδεύουν.
Το σύστημα πολυμεσικής ξενάγησης – εξηγεί ο Διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων κ. Κων/νος Σουέ­ρεφ – έχει ως κύριο στόχο να εμπλουτίσει την εμπειρία των επισκεπτών του Μουσείου και να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο. Με τη χρήση tablets, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην είσοδο του Μουσείου, ο επισκέπτης θα έχει πρόσβαση σε φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, αρχειακό υλικό, καθώς και σε 

ηχογραφημένες πληροφορίες σχετικά με 70 επιλεγμέν
α εκθέματα και περισσότερες από 20 αρχαιολογικές θέσεις της Ηπείρου. Τα εκθέματα σημειώνονται με μια χαρακτηριστική ετικέτα την οποία ο επισκέπτης μπορεί να πλησιάσει με το tablet και να «μεταβεί» αυτομάτως στη σχετική πληροφορία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Στο ιερό της Δωδώνης», το οποίο είχε αρχικά εκπονηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ και απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού.
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Με μια κούκλα και μια μπάλα» για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (προνήπια, νήπια).
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Θα σε δω στο Μουσείο», για παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουνίου 2014. Η ομάδα επίβλεψης αποτελείται από τους εξής αρχαιολόγους: Δρ. Ιουλία Κατσαδήμα, Ελένη Βασιλείου (MSc), Δημ. Καλπάκη και Βασιλική Γιαννάκη.